Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Några gyllene råd och regler till företagsledningen på vägen mot högre kompetens när man jobbar med kompetens och kunskapshöjande åtgärder i organisationen: 

w  Mena allvar när du lanserar den lärande organisationen.
w  Använd affärside´n, satta mål och strategierna som bas.
w  Vilken kompetens behövs kortsiktigt och långsiktigt?                                            
Fråga: Är - "våra medarbetare företagets  största
            

Svar:   (????)
w  Vilken kompetens har vi idag?
w  Genomför årliga utvärderingar tillsammans med varje medarbetare.
w  Upprätta en kompetens- och utbildningsplan för varje medarbetare.
w  Upprätta utbildningsprogrammet i nära samarbete med de anställda.
w  Skapa en atmosfär av motivation och uppmuntra kommunikation.
w  Inför sunda ledarskapsprinciper och led med gott omdöme.
Kompetens och kunskapsutveckling

TQM - international consulting group utvecklar företagsledningens och medarbetarnas medvetenhet om organisation och om de strategier, roller och ansvar som krävs för engagemang och motivation. Genom att lyssna på era önskemål och förstå era problem, så skapar vi tillsammans kundanpassade lösningar och förslag till utbildningsinsatser som är rätt för just ditt företag. 

Vi utvecklar allt från strategiska utbildningar för företagsledningen till praktisk inriktad träning för medarbetare på tjänstemanna och operatörsnivå, i enlighet med era önskemål och krav.
Seminarier, träning och utbildning

Utbildning och seminarier görs på två sätt med hjälp av våra erfarna utbildare och instruktörer:

A)  Företags- kundanpassad utbildning/träning hos dig.
B)  TQM - international  centralt organiserade kurser och seminarier.
Träning & utbildning är en investering,
inte en kostnad.
Och mest betydelsefullt,
träning måste ske kontinuerligt!
A. Företagsanpassad intern utbildning

Den företagsinterna utbildningen bedrivs enligt följande.


w   Klarlägga utbildningsmål enligt dina önskemål
w   Kompetensanalys för företagsledning, avdelningar, enskilda medarbetare
w   Fastlägga kursplaner
w   Riktade utbildningsinsatser enligt fastlagd utbildningsplan
B. Ordinarie kursutbud och seminarier

Följande kursutbud finns tillgängligt.

w   Kvalitets-,  miljö- och arbetsmiljöutveckling
w   Lean produktion
w   5S och olika kvalitetstekniker
w   Systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsbristkostnader
w   Underhållsutveckling och strategi. Operatörsunderhåll
w   Flödestänkande. Enkla flöden - KANBAN
w   Inköpsstrategi och leverantörsuppföljning
w   Förhandlingsteknik
w   Ledarskap för team och arbetsledare
w   Ledarskap för chefer
w   Projektledning
Kompetensutveckling
utbildning, träning, kunskap & färdighet


TQM - international consulting group
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Passion for Quality
LinkedIn
English
resurs”?
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
Så här når du oss: TQM - international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
                                                                                      TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

    Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com