TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
                     Hans Träff

Professionell talare och internationell konsult med bakgrund i industri och företagsutveckling.

Internationell Kvalitets- arbets- och Miljölednings erfarenhet.

Arbetat i bl a Tanzania, Kenya, UK, Tunisien, Kina, Ecuador, Estland  Lettland, Litauen, Sri Lanka, USA och Ryssland.

Arbetat i många år med USAs bil-industri i Detroit och Kansas City

Kommunikation har varit en stor del av mitt yrkesliv: att tala inför små, och stora grupper; anordnat seminarier och att skriva effektiva affärstexter.
Vilka vi är

Vår företagshistoria går tillbaks till år 1989 när Hans Träff startade  IQ - System Consulting  när han genomförde en
serie kvalitetsseminarier i Kina. År 1993 startade
Hans och Louise Brooks  TQM - international consulting group,
med syftet att:


¤   Förstå ditt företag bättre än någon annan inom vårt kunskapsområde.
¤   Erbjuda kundanpassade, värde adderade lösningar som möter dina krav.
¤   Vara exceptionell när det gäller våra åtaganden och förpliktelser gentemot våra kunder.

Idag är vi ett nätverk av fristående konsulter, var och en specialist inom olika områden och med lång erfarenhet inom kvalitets- och företagsledning, företagsutveckling, tekniska beskrivningar, marknadsföring, företagsutbildning och kvalitetsrevisioner samt översättning Svenska/Engelska/Arabiska.

Vi åtar oss uppdrag - små som stora - som skräddarsyr lösningar åt våra kunder, vilket leder till reella och kostnadseffektiva lösningar för kunderna och där aktuella förbättringsprocesser är en naturlig integrerad del.

Vi hjälper våra kunder att tillsammans arbeta systematiskt och framgångsrikt med kvalitets- och miljöfrågor och marknadsanpassning. Vi utbildar företagsledningen och medarbetarna, utför miljöutredningar, genomför processkartläggningar och mycket annat. Vi hjälper även våra kunder att vid behov driva igenom de förändringar som krävs.
Grundare TQM-International
consulting group
Våra Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss: TQM - international consulting group
Vår kompetens

Genom att anlita TQM - international consulting group kan du frigöra de egna resurserna och därmed fokusera på områden som är speciellt viktiga för just ditt företags utveckling och lönsamhet. Förutom våra egna resurser har vi ett nätverk av specialister spridda över Sverige, alla med egna kompetensområden att ställa till ditt förfogande med kort varsel. Våra ISO 9000 och 14000 tränade medarbetare är tillgängliga 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan och 52 veckor per år. Om du vill "gå internationellt" så har vi kontakter i USA, England och Afrika.

I våra tjänster, konsultuppdrag och utbildningsinsatser erbjuder vi dig beprövade modeller och teorier, baserade på vår långa erfarenhet och uppnådda kunskaper inom ledande positioner inom näringslivet.

Vilka resurser som än krävs, utför vi speciella projekt, utbildningsinsatser eller vidtar rutinmässiga åtgärder - baserade på dina önskemål och krav - på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Hos dig, hos dina leverantörer eller dina kunder.
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Om oss - Vilka vi är
TQM - international consulting group
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
 
 
Vår affärside´
Värderingar och uppdrag
Våra värderingar och uppdrag utgör vår kultur och är grunden för vår vision, våra planer och det arbete vi utför för våra kunder.

Följande sju värderingar gäller:

·  Mänskliga värden
·  Integritet,
·  Innovativa lösningar
·  Värde för nedlagd tid och arbete
·  Enkel och rak kommunikation
·  Inte kompromissa på kvalite´n
·  Dela kunskap och erfarenhet

Vårt uppdrag är att:
"Leverera strategiska och kostnadseffektiva lösningar till
kund genom ledningsutveckling, specialkunskaper, kvalitet och
effektivitet"
Vår affärsidé är att erbjuda ledningssystem och bidra med våra kunskaper och erfarenheter till företag och organisationer i en föränderlig värld.

Vi jobbar med frågor inom Företagsutveckling, Kvalitet, Miljö och Marknadsföring som inte skall vara något separat som tillförs verksamheten, utan skall finnas inbyggt och integrerat på ett naturligt sätt i allt som görs i organisationen och i kontakter med kunderna.

Att bidra med våra erfarenheter så att   kvalitets- och miljösatsningarna ökar er lönsamhet och minskar ert investeringsbehov av pengar med positiv inverkan på kundernas behov och lönsamheten
Vår specialitet

TQM -
international
consulting group specialiserar sig på Organisations- Lednings- & Kvalitetsutveckling  och Marknadsföring, speciellt inriktat mot små och medelstora företag och organisationer. Vi erbjuder lågkostnads och enkla ledningssystem och utbildning för utveckling och certifiering, genom att erbjuda lösningar och metoder som hjälper dig att ta kontroll av ditt företags processer, och därmed förbli lönsamma och konkurrenskraftiga på marknaden.

Vårt koncept är baserat på den enkla uppfattningen att successfulla företag och organisationer är de som bäst tar till vara personalens kunskaper och erfarenhet.

Tillsammans diagnoserar vi ditt företags behov och genomför erforderliga förbättringsprojekt genom våra unika metoder och ledningsfilosofier. Vi håller våra omkostnader låga och till ett minimum och strävar INTE efter att hålla en heltidskonsult fakturerad på din bekostnad, som en del av de stora konsultbolagen gör.
           Louise Brooks Träff

Over 25 years of experience in quality, marketing, and management positions in various types companies
.
Speciliazes in Business Development, Marketing and Sales, and Team Development. Developed Marketing and Sales training materials for businesses and organizations, as well as education purposes.

International experience in managing training programs in Business processes, Operations, and Marketing and Sales teqniques,

Served as development consultant and lecturer in Organization, Business development, Marketing and Sales to clients in Sweden, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, Germany and Sri Lanka.
Grundare TQM-International
consulting group
Passion for Quality
LinkedIn
English
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
                                                                                      TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com