Hans Träff: +46 (0)730 - 617 086;  USA: +1 786 216 1698 
E-post:  hans@tqm-international-consultinggroup.com       contact@tqm-international-consultinggroup.com
Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss - TQM - international consulting group
Hur många JA svar fick du ihop?

    0   -    5     Din organisation är i stort behov av ett fungerande system, processer och rutiner. Vi kan hjälpa dig!

    6   -   11    En utvärdering och GAP analys rekommenderas för kommande beslut .

  12    -   15    Gratulerar! Du kan förmodligen fortsätta självt. Men glöm inte det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Företags- & Organisationsutveckling   ¤  Översättning  ¤  Utbildning
Kvalitet  
¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
                                                          GÖR EN HÄLSO CHECK-UP PÅ DIN ORGANISATION!

Ta ett par minuter och gör en intern Check-up på din organisation och se var du befinner dig idag! Då får du besked om huruvida du lever upp till de rekommendationer och krav som ställs enligt gällande ISO kvalitetsstandarder för hur en väl fungerande organisation bör fungera.

Besvara följande nedanstående femton (15) frågor genom att sätta ett kryss i Ja eller Nej boxen. När du besvarat alla frågorna summerar du ihop alla Ja-svaren
och jämför sedan ditt resultat med nedanstående sammanställningsresultat.
 
Frågorna som du skall besvara är:

Har din organisation etablerade procedurer/rutiner som definierar:
Ja      Nej
   

 

 

 

 
1.   Ditt företags Affärside' och hur denna är distribuerad och levandegjord inom organisationen?

2.   Din organisations uppbyggnad och hur ansvar och befogenheter är fördelade för samtliga medarbetare?

3.   Hur du tillsammans med dina medarbetare sammanställer årliga mätbara mål?
4.   Vem som är utsedd som företagsledningens representant och dennes ansvar och arbetsuppgifter?

5. Hur du identifierar de årliga utbildningsbehoven för samtlig personal?

6.   Hur ni förhindrar avvikelser och fel att uppstå?
7.   Hur ni rapporterar avvikelser och arbetar med förebyggande åtgärder?

8.   Hur ni utför interna revisioner enligt fastlagda planer?

9.   Hur ändrade och/eller utgågna dokument och handlingar tas ur bruk?
10. Hur redovisande dokument hanteras, förvaras och sparas?

11. Hur ni styr utveckling och framtagning av nya produkter/tjänster?

12. Hur ni granskar nya eller reviderade kundkontrakt med berörd personal innan godkännande?
13. Hur ni styr och granskar era underleverantörers möjlighet att leverera produkter/tjänster enligt specifikation?

14. Hur ni identifierar, planerar och dokumenterar påverkande miljöaspekter?

15. Hur ni identifierar, planerar och dokumenterar er arbetsmiljö (risker, säkerhet och hälsa)?
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Hälso Check up
TQM -
international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
Passion for Quality
LinkedIn
English
Din samarbetspartner och affärsstöd team OVANÅKER
                    
TILLSAMMANS UTVECKLAR Vi EFFEKTIVA
            FÖRETAGS KONCEPT OCH KVALITETS LEDNINGS system
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com