Socialt ansvarstagande

TQM - international consulting group
               Är ni med och skapar en organisation och ett samhälle som alla vill leva i?

Socialt ansvarstagande handlar om mer än att bara följa gällande lagar och regler. Det handlar om att ta ansvar för det samhälle vi lever och verkar i. Samarbete med frivilligorganisationer, att ställa krav i leverantörskedjan och att driva ett aktivt arbete för mångfald på arbetsplatsen är bara några exempel på vad det kan innebära för en verksamhet att ta socialt ansvar.

Vad innebär socialt ansvarstagande för ert företag? Vi hjälper er att lyfta fram de saker ni redan är bra på, men även med att hitta områden där ni har potential till förbättringar! Ett strukturerat arbete med socialt ansvarstagande kan förbättra er konkurrenskraft, hjälpa er att hitta och behålla duktiga medarbetare och kanske skapa helt nya affärsmöjligheter.              Vi kan vägleda er genom standarderna
SA 8000 och ISO 26000 eller framtagande av en uppförandekod.

                                         Standard:
SA 8000 - Social Accountability International standard      
  som uppmuntrar organisationer att utveckla, underhålla och tillämpa socialt acceptabla metoder på arbetsplatsen.

    Standard   ISO 26 000 - beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en socialt hållbar framtid.
Våra konsulter, samordnare och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period. Eller hjälp med översättning, språkgranskning eller korrekturläsning - Vi tar ett helhetsgrepp om er verksamhet och sköter kvalitetsfrågorna åt er. Skicka en intresseanmälan:
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Passion for Quality
LinkedIn
English
                                                                                      TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

  Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
Så här når du oss: TQM - international consulting group
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com