Affärs- och organisationsutveckling
TQM -
international consulting group
                                         Strategisk affärs- & organisationsutveckling

För att driva ett successfullt företag/organisation  måste kundkraven och alla arbetsuppgifter, processflöden, tillgänglig kapacitet, materialets flöde samt kostnader vara definierade och tillämpade.


Vi hjälper dig med att effektivisera eller ombilda din organisation. Det betyder att vi utvecklar din affärside´,                          och omsätter den i mål, strategier och verksamhetsplaner.


w    Organisationsutveckling
w    Ledarskapsutbildning & Personalutbildning
w    Affärsplaner & Marknadsplaner
w    Visioner, affärside’ och policies
När problem uppstår tar vi tempen på ditt företags tillstånd.

Vi organiserar i processflöden och definierar nyckeltal och mätpunkter. Organiserar och utbildar
i ledarskapsfilosofier, arbetsgrupper och
utbildar i grupparbetsteknik. Nuläget utgör ett viktigt
underlag för att kunna utforma en plan och strategi för ett kommande utvecklings- och förändringsarbete.
För att kunna nå eftersträvat resultat arbetar vi med följande tekniker och metoder:

w    GAP analyser och intervjuer
w    Kompetensutveckling, Organisationsutveckling, Ledningssupport
w    Mätning, revisioner, uppföljning

Uppnådda fördelar!

w    Processorienterad organisation och processflödesplaner
w    Förbättrad kommunikation. Högre motivation och motiverade medarbetare.
w    Fastlagda strategier, planer, policies och mål
w    Effektiv kostnadsuppförljning   
Företagsutveckling och affärsverksamhet. kostnadsreduceringar , kompetens- & affärsfokus

Alla företag påverkas i allt högre omfattning i en snabbt föränderlig omvärld och i snabbare takt av yttre faktorer och globala förändringar, som genom tex, stor ekonomisk turbulens och finanskriser, globalisering, och ökande global konkurrens. Därför är behovet av förbättringar och snabba förändringar direkt avgörande för produktiviteten, lönsamheten och konkurrensen på en tuff marknad och en fråga om överlevnad. Det ökar kravet på nytänkande, ny kunskap och större flexibilitet, både hos ledning och medarbetare.

Specifikt handlar det om att fokusera de egna resurserna på företagets KÄRNOMRÅDEN än på aktiviteter som inte tillför företaget något bestående värde.


Enligt Svenska Handelskammaren i en gjord undersökning måste företagen bli duktigare och effektivare på:
  w  Produktion
  w  Ledarskap
  w  Kompetensnivå
  w  Arbetsfokus
  w  Snabbhet
  w  Flexibilitet
  w  Kvalitet
  w  Förbättringsarbete
Företagsledningen har därvid en nyckelroll för att en successful
strategi utvecklas och tillämpas kontinuerligt.
Viktiga baselemet för en framgångsrik strategi är därför att:


·          w  Sätta kunden i centrum
·         
w  Basera  beslut på fakta
·         
w  Arbeta med processer
·         
w  Kontinuerligt arbeta för förbättringar
·         
w  Få alla medarbetare delaktiga
Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
E-post: hans@tqm-international.com   louise@tqm-international.com    tqm-contact@tqm-international.com


Föredrar du att fylla i färdigt kontaktformulär:
Konsulter och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt projekt under en period - Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss - TQM - international consulting group
Gör en ORGANIZATION
HÄLSO CHECK-UP!
Ta några minuter och gör en Check-up av din organisation och se hur ditt företags situation är idag?
Hur står det till med organisationen?
Finns det brister som måste förbättras?

  Kontakta oss och låt oss boka ett möte
för en diskussion!
Den största svårigheten är inte att förmå människor att acceptera nya ide´er.
- det är att få dem att överge de gamla ideerna.


Och kom ihåg, att du kan aldrig leda genom att följa efter.
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ TUSEN STÄLLEN
- ÄN 100 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.

Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika
Företags- & Organisationsutveckling  ¤  Kvalitet   ¤   Miljö   ¤  Arbetsmiljö  
¤ Översättningar  ¤  Utbildning  &  Träning 
¤     Marknadsföring
Passion for Quality
LinkedIn
English
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

   Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.    www.tqm-international-consultinggroup.com    contact@tqm-international-consultinggroup.com